Convocator A.G.O.A. din 08/09 12.2022

Fundamentare BVC anul 2023

Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pe anul 2023

Fundamentare programului de investitii pe anul 2023

Proiect Hotarare A.G.O.A. din 08.12.2022

Hotarare A.G.O.A. din 08.12.2022

Buletin de vot PERSOANA FIZICA , A.G.O.A.

Buletin de vot PERSOANA JURIDICA , A.G.O.A.

Imputernicire speciala PERSOANA FIZICA , A.G.O.A.

Imputernicire speciala PERSOANA JURIDICA , A.G.O.A.