Raport anual 2021 (contine RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT)

Proiect de hatarare A.G.O.A.

Proiect de hatarare A.G.O.A. , Transilvania Investstments Alliance SA , punctele 5,6,11,12

Convocator

Raport anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2021

Declaratia de guvernanta corporativa la 31.12.2021

Raportul auditorului financiar

Raport anual de remunerare a conducatorilor pe anul 2021

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2021

Situatia profitului sau a pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2021

Situatia modificarilor in capitaluri proprii la 31.12.2021

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2021

Politici si note de prezentare aferente situatiilor financiare individuale la 31.12.2021

Declaratie

Punctul 4 aflat pe Ordinea de zi

Fundamentare BVC 2022

Program de investitii , reparatii 2022

Informatii privind punctele 13 si 14 aflate pe Ordinea de zi

Declaratia nefinanciara

Informatii privind investitia Strand Venus din Baiule 1 Mai

Buletin de vot PERSOANA FIZICA , A.G.O.A. - actualizat

Buletin de vot PERSOANA JURIDICA , A.G.O.A. - actualizat

Imputernicire speciala PERSOANA FIZICA , A.G.O.A. - actualizat

Imputernicire speciala PERSOANA JURIDICA , A.G.O.A. - actualizat