Proiect de hotarare A.G.O.A. din 20/21.04.2023

Convocator

Raport anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2022

Declaratia de guvernanta corporativa la 31.12.2022

Declaratia nefinanciara

Raportul auditorului financiar

Raport anual de remunerare pe anul 2022

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2022

Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2022

Situatia modificarilor de capitaluri proprii la 31.12.2022

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2022

Politici si note de prezentare aferente situatiilor financiare individuale la 31.12.2022

Raportari contabile la 31.12.2023

Adresa accesare fonduri

Buletin de vot PERSOANA FIZICA

Buletin de vot PERSOANA JURIDICA

Imputernicire speciala PERSOANA FIZICA

Imputernicire speciala PERSOANA JURIDICA

Buletin de vot SECRET PERSOANA FIZICA

Buletin de vot SECRET PERSOANA JURIDICA

Buletin de vot SECRET PCT.8 PERSOANA FIZICA

Buletin de vot SECRET pct.8 PERSOANA JURIDICA

Informatii dosare candidatura administrator

Informatii dosare auditor