Hotararea A.G.O.A. din 20.04.2023

Convocator completat ordine de zi A.G.O.A. din 20/21.04.2023

Propunere pct.4 din ordinea de zi

Proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi

Proiect act aditional contract de administrare

Politici in vederea asigurarii unui management eficient al societatii

Adresa Transilvania Investments nr.2145 din 28.03.2023

Proiect de hotarare A.G.O.A. din 20/21.04.2023

Convocator

Raport anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2022

Declaratia de guvernanta corporativa la 31.12.2022

Declaratia nefinanciara

Raportul auditorului financiar

Raport anual de remunerare pe anul 2022

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2022

Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2022

Situatia modificarilor de capitaluri proprii la 31.12.2022

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2022

Politici si note de prezentare aferente situatiilor financiare individuale la 31.12.2022

Raportari contabile la 31.12.2022

Adresa accesare fonduri

Buletin de vot PERSOANA FIZICA actualizat

Buletin de vot PERSOANA JURIDICA actualizat

Imputernicire speciala PERSOANA FIZICA actualizata

Imputernicire speciala PERSOANA JURIDICA actualizata

Buletin de vot SECRET pct.7 PERSOANA FIZICA

Buletin de vot SECRET pct.7 PERSOANA JURIDICA

Buletin de vot SECRET pct.8 PERSOANA FIZICA

Buletin de vot SECRET pct.8 PERSOANA JURIDICA

Imputernicire SPECIALA pct.7 PERSOANA FIZICA

Imputernicire SPECIALA pct.7 PERSOANA JURIDICA

Imputernicire SPECIALA pct.8 PERSOANA FIZICA

Imputernicire SPECIALA pct.8 PERSOANA JURIDICA

Lista auditori

Oferta auditorului B.D.O.

Lista candidatilor pentru C.A.

CV Tudor Moldovan , candidat pentru C.A.

Informatii dosare candidatura administrator

Informatii dosare auditor