Hotarari AGA O din 25.04.2024

Adresa Transilvania Investments

Proiect de hotarare depus de actionarul Transilvania Investments

Analiza financiară și economică aferentă realizării obiectivului de investiții Ștrand Venus 1 Mai

Raportul auditorului independent

Obiective si indicatori cheie de performanta

Raport anual al administratorilor aferent exercitiului financiar 2023

Raport de remunerare pe anul 2023

Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023

Proiect de hotarare A.G.O.A.

BVC 2024

Fundamentare program de investitii pe anul 2024

Informare privind punctele 12 si 13 de pe ordinea de zi

Informare privind punctele 10 si 11 de pe ordinea de zi

Informare privind punctul 5 de pe ordinea de zi

Convocator A.G.O.A. din 25/26.04.2024

Buletin de vot PERSOANA FIZICA

Buletin de vot PERSOANA JURIDICA

Imputernicire speciala PERSOANA FIZICA

Imputernicire speciala PERSOANA JURIDICA