A.G.E.A. si A.G.O.A. din 19/20 04.2021
 
Convocator AGA O & E din 19/20.04.2021

Completare Ordine de zi A.G.O.A. din 19.04.2021
Solicitare completare Ordine de zi A.G.O.A. din 19.04.2021

Hotararea AGA O & E din 19.04.2021

Lista candidatilor pentru functia de ADMINISTRATOR al societatii TURISM FELIX
Raport al auditorului independent la 31.12.2020
Proiect indicatori de performanta 2021
Informatii privind continutul dosarelor pentru candidatura la Consiliul de Administratie al TURISM FELIX SA
Proiect CONTRACT DE ADMINISTRARE
Proiect Hotarare A.G.O.A. din 19.04.2021
Solicitare SIF Transilvania pentru introducere puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. din 19.04.2021
 
 
Materiale informative (Informative materials)
 
Raport de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2020
Situatii financiare individuale anuale aferente exercitiului financiar 2020
Proiect BVC 2021 si program de investitii pe anul 2021
Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura pentru alegerea Auditorului Statutar
Informatii privind punctele 11 - 14 de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. din 19/20 04.2021
 
 
Proiect de hotarare A.G.E.A. din 19.04.2021
Proiect de hotarare A.G.O.A. din 19.04.2021
Politica de remunerare pentru administratori
 
Buletine de vot , procuri  (voting balot , special power of attorney) A.G.E.A. din 19.04.2021
Buletine de vot actualizate pentru A.G.O.A. din 19.04.2021
 
Oferta auditor financiar
Precizari privind aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea C.A.
 
Intrebari frecvente